Marketing forum
Image default
Rechten

Scheiding aanvragen

Tijdens het aanvragen van een echtscheiding zijn er tal van zaken die geregeld dienen te worden. Zo moet er afspraken gemaakt worden over de woonruimte, financiën, inboedel, pensioen en onder andere alimentatie. Daarnaast zijn er nog een aantal praktische zaken, zoals de gezamenlijke rekening die opgeheven dient te worden en wat doen jullie bijvoorbeeld met de auto die jullie hebben? In het beste geval lukt het om samen deze afspraken te maken en vast te leggen in het echtscheidingsconvenant. Bij complexere scheidingen, bijvoorbeeld als één van de partners een eigen onderneming heeft of als er schulden in het spel zijn, is het maken van afspraken vaak lastiger. Schakel in dit geval een gespecialiseerde scheidingsadvocaat of mediator in om jullie te begeleiden bij het maken van afspraken. De echtscheidingsadvocaat zal de echtscheidingsprocedure begeleiden en de echtscheiding aanvragen. Dit gebeurt middels een echtscheidingsverzoek die door de scheidingsadvocaat ingediend zal worden bij de rechtbank. Het echtscheidingsverzoek is voorzien van het echtscheidingsconvenant.

 

Scheiden met gezamenlijke minderjarige kinderen? Ouderschapsplan!

In het ouderschapsplan worden afspraken gemaakt met betrekking tot de kinderen. Hierbij is het belangrijk dat ook de stem van het kind niet verloren gaat. Probeer dan ook zoveel mogelijk de kinderen hierbij te betrekken. In het ouderschapsplan staan waar het kind verblijft, kinderalimentatie of er co-ouderschap is overeengekomen en hoe een omgangsregeling vorm gegeven wordt. Naast deze algemene zaken kan een ouderschapsplan ook afspraken over vakanties, verdeling van kosten en hoe jullie elkaar informeren over zaken die het kind aan gaan. Door de kinderen hierbij te betrekken en naar ze te luisteren (mits mogelijk) kan alles duidelijk voor alle partijen geregeld worden. Het ouderschapsplan is, net als het echtscheidingsconvenant, een verplicht onderdeel bij het indienen van het echtscheidingsverzoek. Hebben jullie hulp nodig bij het opstellen van een ouderschapsplan? Een scheidingsadvocaat kan je hierbij helpen.

 

Echtscheidingsadvocaat

Een echtscheidingsadvocaat is altijd nodig om de scheiding in te dienen bij de rechtbank. Alleen wanneer jullie de advocaat inschakelen is afhankelijk van het maken van afspraken. Het meest voordelig en het best voor beide partijen is om de scheidingsadvocaat alleen in te schakelen voor het indienen. Immers de afspraken staan dan al vast en zijn duidelijk. De scheiding aanvragen is dan eenvoudig. In de praktijk blijkt toch vaak dat sommige zaken moeilijk onderling te regelen zijn. Een echtscheidingsadvocaat is dan nodig om deze punten objectief te bekijken en tussen jullie te bemiddelen. Leidt ook dit tot onbegrip en frustraties? Dan rest er niks anders dan ieder een eigen scheidingsadvocaat te benaderen.