Marketing forum
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacement

Er kunnen verschillende oorzaken of redenen zijn om als werkgever een werknemer een outplacementtraject aan te bieden.
Denk bijvoorbeeld aan een arbeidsconflict, een reorganisatie of het feit dat een werknemer niet meer aansluit bij de ambities en werkwijze van het bedrijf.
Soms kiest een werknemer er zelf voor zijn loopbaan elders voort te zetten, in dat geval ligt het initiatief voor outplacement bij de werknemer.

Outplacement bestaat meestal uit het in kaart brengen van iemands capaciteiten en ambities (loopbaanonderzoek), persoonlijke coaching, een arbeidsmarktanalyse, sollicitatie- en LinkedIn training en arbeidsbemiddeling ofwel jobhunting naar een nieuwe baan. Vaak bestaat een outplacementtraject uit verschillende modules al komt het ook wel eens voor dat er één of meer afzonderlijke modules worden ingekocht.

Het aanbieden van outplacement aan een ontslagen medewerker door de werkgever wordt vaak als goed werkgeverschap gezien. Daarom stellen steeds meer werkgevers werknemers in staat een outplacementtraject te volgen.
De meningen over outplacement lopen uiteen. Iedereen heeft wel eens gesolliciteerd en een curriculum vitae gemaakt dus wat kan een outplacementbureau dan aan toegevoegde waarde bieden? Toch staat vast dat ontslagen medewerkers met behulp van outplacement sneller werk vinden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat het nieuwe werk ook beter bij de werknemer past.

Outplacement is maatwerk

Met outplacement doorloopt de werknemer een op hem of haar gericht traject waarin individueel maatwerk in de adviezen en praktische hulp voorop staat. Vaak wordt er gebrainstormd over nieuwe mogelijkheden, gespard en geëvalueerd. Maar dat niet alleen, de werknemer wordt ook daadwerkelijk geholpen met het vinden van vacatures en sollicitaties worden voorbereid en sollicitatiegesprekken geoefend. Meer praktische hulp vindt plaatst in de vorm van het maken van een goed cv met profieltekst en het schrijven van goede sollicitatiebrieven. Daarnaast wordt er vaak actief meegezocht naar vacatures door de outplacementcoach.

Wanneer is outplacement succesvol?

Outplacement is succesvol wanneer de werknemer binnen de overgekomen trajecttermijn een andere baan heeft gevonden. Meer informatie is terug te vinden op de website Outplacementverzekering.nl en Outplacementbureaukiezen.nl. Op deze laatste website is het ook mogelijk een outplacementbureau te selecteren dat past bij de specifieke situatie van de werkgever of werknemer.

https://www.outplacementverzekering.nl